สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่น


660304_06.jpg

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่น


660304_05.jpg

        เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น พีส พอยท์ เมดิเตชั่น (Peace Point Meditation) ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นทุกวันอาทิตย์เช้า โดยได้รับความเมตตาจากพระไมเคิล วีระธมฺโม และพระนิค สนฺตจิตฺโต นำนั่งสมาธิและบรรยายธรรม  


660304_07.jpg

         ซึ่งในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน 40 ท่าน โดยก่อนปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้ให้หลักในการ  ก้าวล่วงอุปสรรค ความตึงทั้งจากทางร่างกาย หรือจิตใจ  ก่อนที่จะให้ทุกท่านได้นั่งสมาธิร่วมกัน และในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนให้ทุกท่านลองปฏิบัติการขออภัย ขอขมาบุคคลแวดล้อมตนเอง เพื่อเป็นการปลดปล่อยความขุ่นข้องหมองใจ ทำให้ใจสบาย และสามารถปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้น
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล