สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดพิธีทอดผ้าป่า 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดพิธีทอดผ้าป่า 


660304_09.jpg

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อปูพื้นอาคาร 4 หลังในศูนย์ปฏิบัติธรรม


660304_11.jpg

       ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าปูพื้นอาคาร 4หลัง ภายในงานมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดยะลา และใกล้เคียง พร้อมด้วยตัวแทน 7 จังหวัดโซนใต้ล่าง ทั้งพระภิกษุ และพุทธศาสนิกชน ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุพจน์ มหาสกฺโก  ประธานโซนใต้ 2 เป็นประธานสงฆ์,กัลยาณมิตรจันทิรา มณีรักษ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์ และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโย พร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, อาราธนาศีล และประกอบกล่าวคำถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรจันทิรา มณีรักษ์ และกัลยาณมิตรพรรณี พินัยกุล นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรพศวีร์  และกัลยาณมิตรจันทร์วิภา อนันต์ฐานิตย์ นำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์


660304_10.jpg

         ส่วนภาคบ่ายคณะประธานผ้าป่า พร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ตั้งขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปีติ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรจันทิรา   มณีรักษ์ และกัลยาณมิตรพรรณี  พินัยกุล ท่านประธานผ้าป่า ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ เพราะพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อปูพื้นอาคาร 4หลัง ภายในศูนย์แห่งนี้ ที่จะรองรับผู้มีบุญที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา
 

660304_08.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล