สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ - พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศตะวันออก

พิธีบูชาข้าวพระ - พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศตะวันออก


660310_05.jpg

     วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และประกอบพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศตะวันออก


660310_06.jpg

      เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา ตรงกับวันมาฆบูชา  คณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้เดินทางมาร่วมงานบุญ ณ วัดพระธรรมกาย เป็นจำนวนมาก โดยภาคเช้าเป็นพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนมีนาคม  ได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  เป็นประธานสงฆ์  นำผู้มีบุญรวมใจปฏิบัติธรรม กลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ หยุดนิ่ง ตามหลักวิชชา ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโย จากนั้นได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงหลวงพ่อธัมมชโย  โดยที่ศูนย์กลางพิธีได้มีการจัดเตรียมภัตตาหารหวานคาวอันประณีตและผลไม้หลากหลาย จัดเรียงอย่างงดงาม  สำหรับที่วัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระเป็นประจำทุกต้นเดือน เป็นประเพณีที่ได้ทำสืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งเป็นการสร้างบุญใหญ่ บุญพิเศษ นอกจากนี้ภายหลังจากประกอบพิธีบูชาข้าวพระเสร็จแล้ว ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้า โดยมีกัลยาณมิตรไพศาล  ทวีชัยถาวร   และกัลยาณมิตรเสาวนีย์   หิรัณยศิริ  เป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้า  ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน สำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน คือ กัลยาณมิตรพรลพัตร นรารัตน์วันชัย  และทันตแพทย์หญิงด๊อกเตอร์กุลธิดา รักษ์ศีลขันธ์ ซึ่งกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าวันนี้ ได้สร้างความปลาบปลื้มปีติให้กับทุกท่านที่ได้ร่วมกันมาสั่งสมบุญสร้างบารมีครั้งนี้


660310_01.jpg

    สำหรับกิจกรรมงานบุญในภาคบ่าย ท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ โดยได้ร่วมประกอบพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศตะวันออก โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานสงฆ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีหล่อพระบรมเจ้า ผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์ ตามเสียงหลวงพ่อธัมมชโย จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ ขึ้นรับสุวรรณนิธิจากหลวงพ่อทัตตชีโว  เพื่อส่งต่อไปยังแท่นหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้า ต่อด้วยคณะเจ้าภาพได้ส่งต่อสุรรณนิธิไปยังแท่นหล่อพระบรมพุทธเจ้า ก่อนที่สาธุชนจะได้นำสุวรรณนิธิใส่ลงในแท่นรับสุวรรณนิธิ   ด้วยความปีติในมหากุศลใหญ่ครั้งนี้ เพราะสุวรรณนิธิแต่ละลูกที่ทุกท่านได้เป็นเจ้าของบุญ จะได้ไปหลอมรวมกันเป็นกายของพระบรมพุทธเจ้า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้บูชา ณ พระเจดีย์เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกท่านได้ดำเนินชีวิตอยู่ในบุญด้วยความปีติ เบิกบานใจ และเป็นอีกวันที่ดวงใจของผู้มีบุญได้บันทึกไว้ว่า เป็นวันบุญใหญ่ที่ปลื้มจนลืมไม่ลง เพราะแต่ละท่านเมื่อทราบว่าจะมีการหล่อพระบรมพุทธเจ้า ได้ตั้งใจร่วมบุญกันอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง  ได้เชื่อมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะบุญนี้เป็นบุญใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ 


660310_02.jpg

      สำหรับองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ทำด้วยซิลิคอนบรอนซ์สีทองเหมือนพระธรรมกายประจำตัว องค์พระปางสมาธิ(Meditation)นั่งหลับตา องค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" จะประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำ 4 ทิศ ทิศละ 6 องค์ รวม 24 องค์  โดยทำพิธีหล่อจำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ทำการหล่อพระบรมพุทธเจ้าขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม  ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ประดิษฐานประจำทิศตะวันออก, ครั้งที่ 2 ทำพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐานประจำทิศใต้ ในวันที่ 12 มีนาคม, ครั้งที่ 3 ทำพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐานประจำทิศใต้ในวันที่ 19  มีนาคม    และครั้งที่ 4 พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐานประจำทิศเหนือ วันที่ 26  มีนาคม 2566 และในวันนี้หลังจากเสร็จพิธีหล่อพระบรมเจ้า  ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศตะวันออก หลวงพ่อทัตตชีโวได้นำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตา เพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จ
 

660310_04.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล