สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีจุดประทีปและพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5,170,001,250 จบ

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีจุดประทีปและพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5,170,001,250 จบ


660310_07.jpg

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีจุดประทีปในวันมาฆบูชา และพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5,170,001,250 จบ


660310_10.jpg

        เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา ตรงกับวันมาฆบูชา ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ได้ประกอบพิธีจุดประทีปในวันมาฆบูชา และเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปีวัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว ท่านประธานสงฆ์ ได้นำผู้มีบุญทุกท่านรวมใจปฏิบัติธรรม ร่วมรำลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามเสียงเทปหลวงพ่อธัมมชโย ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้จุดประทีปเทียนชัย ส่งต่อให้พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อจุดต่อให้แก่ผู้แทนคณะสงฆ์และผู้แทนพุทธศาสนิกชนที่ร่วมเดินเวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์


660310_09.jpg

       จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านอธิษฐานจิตโคมมาฆประทีป และแผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกเกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข  ทุกท่านน้อมระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในวันนี้เมื่อ 2,600 กว่าปีที่ผ่านมา พระพุทธองค์ได้ทรงประทาน “โอวาทปาฏิโมกข์” ให้แก่พระอรหันตสาวก 1,250 รูป อันเป็นหลักธรรมแม่บทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่จะก่อให้เกิดความรุ่งเรืองแก่มวลมนุษยชาติ และวันนี้ยังเป็นวันครบ 53 ปี แห่งการก่อตั้งวัดพระธรรมกาย จึงเป็นโอกาสสำคัญให้พุทธบริษัททั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันด้วยการร่วมจุดประทีปรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา


660310_08.jpg

         จากนั้นเป็นพิธีฉลองชัยชิตังเม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5,170,001,250 จบ โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธี ได้อ่านทบทวนโอวาท ถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และวันนี้ยังเป็นวาระสำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปีวัดพระธรรมกายด้วย ซึ่งในวันนี้นอกจากเราจะได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ 1,250 รูป แล้ว ยังเป็นวันที่ต้องระลึกถึงวันที่เราได้มาเริ่มสร้างวัดพระธรรมกายแห่งนี้ด้วย จากนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น 53 ครั้ง เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา และเนื่องในวันครบรอบ 53 ปีวัดพระธรรมกาย สำหรับเป้าหมายต่อไปในการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ตรงกับวันพุธ ที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2566 ด้วยยอดสวด 5,251,555,555 จบ
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล