สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย  จัดงานบุญวันมาฆบูชา 

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย  จัดงานบุญวันมาฆบูชา 


660310_14.jpg

     วัดพระธรรมกายจอร์เจีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีจุดโคมมาฆประทีป และเวียนประทักษิณ เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมทั้งจัดพิธีบูชาข้าวพระ


660310_12.jpg

     ภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนจุดโคมมาฆฤกษ์ และนำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ผ่านระบบ Zoom  ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายโคมมาฆประทีป โดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัย ,กัลยาณมิตรภัทรา กัลยาณมิตรวินน์ และครอบครัวเมฆพงษ์สาทร  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ถวายโคมมาฆประทีป และปัจจัยแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้นำปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธัมมชโย และกล่าวคำอธิษฐานจิตจุดโคมมาฆประทีป 


660310_13.jpg

     เมื่อถึงเวลาสว่างท่านประธานสงฆ์ได้เชิญ กัลยาณมิตรสิทธิชัย ,กัลยาณมิตรภัทรา , กัลยาณมิตรวินน์ และครอบครัวเมฆพงษ์สาทร  ได้จุดประทีปโคมเอกพิเศษสุด  ก่อนที่คณะประธานโคมเอกพิเศษ จะได้จุดโคมประทีป จากนั้นคณะสงฆ์ ได้นำสาธุชนทุกท่านเวียนประทักษิณรอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา ถัดมา พร้อมทั้งนำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตา ตามเสียงหลวงพ่อธัมมชโย ต่อด้วยพิธีมอบสุวรรณนิธิให้แก่คณะเจ้าภาพนำไปอธิษฐานจิตหล่อพระบรมพุทธเจ้า ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมวัดพระธรรมกาย ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี  GBN 

660310_11.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล