สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระ


660310_18.jpg

วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้า


660310_17.jpg

      สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดา ได้จัดพิธีถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้า โดยกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส  กัลยาณมิตรจารุวรรณ ประเสริฐธรรม และครอบครัว ประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์ จะได้นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และประกอบพิธีถวายทิพยปุบผามาลา บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ,และพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์  โดยประธานกองบุญ คือ กัลยาณมิตรชัชมน แก้วอัมพร, กัลยาณมิตรวิชญ์พล, กัลยาณมิตรวิชญ์ภาส พรฉัตรรัตน์,กัลยาณมิตรนที, กัลยาณมิตรแดนธีระ ตั้งพิสุทธิพงษา, กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส  กัลยาณมิตร จารุวรรณ ประเสริฐธรรม และครอบครัว, กัลยาณมิตรประมวลศิลป์ และกัลยาณมิตรโดนัล โฮคแลนด์ พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดบทสรรเสริญและพิธีวางดอกไม้ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ 


660310_16.jpg

        และในเวลา 22.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทุกท่าน ก็ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย โดยคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญบูชาข้าวพระประจำเดือนมีนาคม
 

660310_15.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล