สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ


660310_21.jpg

วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ, และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด


660310_20.jpg

      ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรมร่วมกัน เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาศีล 5 และประกอบพิธีถวายกองบุญโคมมาฆประทีป โดยมีครอบครัวพัฒนประสิทธิชัย และครอบครัวพันธ์ศรี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีจุดมาฆประทีป โดยทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำบูชามาฆฤกษ์ ตามเสียงของหลวงพ่อธัมมชโย จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้จุดไฟมาฆฤกษ์, ส่วนท่านประธานบุญพิธีจุดประทีปโคมเอก, และสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดประทีปโคมลาน นอกจากนี้ยังได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทอิติปิโส และเวียนประทักษิณรอบแท่นพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 3 รอบ พร้อมทั้งได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตแผ่เมตตา ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย


660310_19.jpg

         ต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัส โดยมีกัลยาณมิตรโทนี่ ,กัลยาณมิตรทีน่า บะทุมมี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าป่าถวายบริเวณศูนย์กลางพิธี ส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระ โดยมีกัลยาณมิตรคำปาน โจกเบ่งบุญ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีถวายกองบุญระเบียบดอกไม้ โดยมีกัลยาณมิตรวรทัย ประเสริฐ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตรภูเวียง คำนคร เป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตบูชาข้าวพระ ในการนี้คณะประธานนำกล่าวทุกคณะและสาธุชนทุกท่านก็ได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดเดือนมีนาคม และประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

 
660310_22.jpg

         ในโอกาสนี้พระใบฎีกากิตติ กิตฺติโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัส ท่านประธานสงฆ์ ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการบูชาข้าวพระ ว่าในหนึ่งเดือนก็มีเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้น จึงไม่อยากให้พลาดบุญสำคัญนี้ พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกันทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ 
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล