สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระ และงานบุญวันมาฆบูชา

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระ และงานบุญวันมาฆบูชา  


660313_10.jpg

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และงานบุญวันมาฆบูชา  


660313_11.jpg

        สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหาศิริกรชัย กิตฺติเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีช ท่านประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5 และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด โดยกัลยาณมิตรจิราณี เทเลอร์, และกัลยาณมิตรเพิร์ล ธี่ ทราน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตรประภาพร แอเลน คาเดอรอน, นำกล่าวคำอธิษฐานจิต  


660313_12.jpg

      ต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญทิพยบุปผา ประธานบุญพิธีนำกล่าวคำถวาย คือ กัลยาณมิตรอิสระพงศ์ สามหมอ, และ กัลยาณมิตรเพิร์ล ธี่ ทราน, ด้านกัลยาณมิตรเดวิด แดง เป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิต, พิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระ โดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์ นาคหนุน, กัลยาณมิตรอิสระพงศ์ สามหมอ, และกัลยาณมิตรพูนศรี ด่านวนิช, ส่วนกัลยาณมิตรจามร พงศ์ปลื้มปิติชัย นำกล่าวคำอธิษฐานจิต  จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีป โดยกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานบุญพิธี และสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายโคมมาฆประทีป, ไทยธรรมและปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำสาธุชนประกอบพิธีจุดมาฆประทีปและเวียนประทักษิณ เนื่องในวันมาฆบูชา นอกจากนี้ผู้มีบุญทุกท่านยังได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ด้วยความปลื้มปีติในบุญ
 

660313_13.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล