สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย เปิดแคมเปญใหม่ ขึ้นจอ LED 113 จุด ทั่วประเทศ ชวนบวชสามเณรภาคฤดูร้อนปลูกฝังศีลธรรมเยาวชน

วัดพระธรรมกาย เปิดแคมเปญใหม่ ขึ้นจอ LED 113 จุด ทั่วประเทศ
ชวนบวชสามเณรภาคฤดูร้อนปลูกฝังศีลธรรมเยาวชน


660329_01.jpg

        พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา “ปิดเทอม เติมธรรม” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 7 พ.ค. 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ โดยความร่วมมือชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ องค์การพุทธโลก วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่าย “บวร” ทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีในหมู่เยาวชน หล่อหลอมเด็ก และเยาวชนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์จนติดเป็นนิสัย นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนไทย ในด้านวัฒนธรรมและประเพณีชาวพุทธ และสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลักศีล 5 ไปใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างภาคภูมิ


660329_02.jpg

         สำหรับโครงการ ฯ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งใบปลิว แผ่นพับ หรือการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านโซเซียล ตลอดจนการลงสปอตประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านจอ LED ซึ่งสามารถรับชมได้ตั้งแต่ วันที่ 16-31 มี.ค. นี้ ทางจอ LED จำนวน 113 จุดทั่วประเทศ ประกอบด้วย

1.Central Festival Chiangmai จ.เชียงใหม่ 
2.ตลาดบางฆ้อง จ.สมุทรปราการ 
3.ตลาดปากน้ำ จ.สมุทรปราการ 
4.แยกตลาดเทศบาล จ. ขอนแก่น 
5.แยกสะพานนวรัตน์ จ.เชียงใหม่ (ด้าน A) 
6.แยกสะพานนวรัตน์ จ.เชียงใหม่ (ด้าน B) 
7.แยกข่วงสิงห์ จ.เชียงใหม่ 
8.แยกท้ายซอย ถ.นิมมานหมินทร์ จ.เชียงใหม่ 
9.สี่แยกประตูชัย จ.พะเยา 
10.ด่านพรมแดนศุลกากรแม่สาย จ.เชียงราย 
11.ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย จ.เชียงใหม่ 
12.เทศบาลนครเชียงราย 
13.แยกสุมนเทวรัตน์ จ.น่าน 
14.แยกโรงพยาบาลแพร่ ถนนซ่อแฮ จ.แพร่ 
15.สามแยกโรงแรมเดอะสเปซลำปาง 
16.ถ.รอบเวียง ห้าแยกประตูชัย จ.ลำปาง 
17.สี่แยกนครหริภุญไชย (ขาเข้า) จ.ลำพูน 
18.สี่แยกนครหริภุญไชย (ขาออก) 
19.สามแยกโรงพยาบาล จ.อุตรดิตถ์ 
20.Central Festival Hat Yai จ.สงขลา 

21.สี่แยกบิ๊กซี หาดใหญ่ จ.สงขลา 
22.ตลาดกิมหยง 02 จ.สงขลา 
23.แยกโคลีเซี่ยม จ.พัทลุง 
24.สามแยกตลาดเก่า จ.กระบี่ 
25.สี่แยกหัวถนน จ.นครศรีธรรมราช 
26.จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ใกล้เซ็นทรัลพลาซ่า 
27.อ.โคกกรอย จ.พังงา 
28.สี่แยก Central Festival จ.ภูเก็ต 
29.Central Festival จ.ภูเก็ต 
30.วงเวียนน้ำพุ (สุริยเดช) จ.ภูเก็ต 
31.สี่แยกดาราสมุทร Central Phuket จ.ภูเก็ต 
32.ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ป่าตอง จ.ภูเก็ต 
33.ป่าตอง จางซีลอน จ.ภูเก็ต 
34.แยกสนามกีฬา จ.ระนอง 
35.Central Plaza Suratthani จ.สุราษฎร์ธานี 
36.สี่แยกถนนศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี 
37.Central Festival Samui จ.สุราษฎร์ธานี 
38.สี่แยกท่ากูบ จ.สุราษฎร์ธานี (Central plaza Suratthani) 
39.แยกถนนศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี 
40.ใกล้หอนาฬิกา ตรงข้ามเทศบาลเมืองตรัง
41.แยกท่าเคียน หาดใหญ่ 
42.วงเวียนน้ำพุ หาดใหญ่ 
43.Central Festival Pattaya จ.ชลบุรี 
44.สามแยกโบว์ลิ่ง (ขาออก) จ.ชลบุรี 
45.สามแยกโบว์ลิ่ง (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 
46.สามแยกโบว์ลิ่ง (ขาออก) จ.ชลบุรื 
47.สถานีขนส่ง จ.ชลบุรี 
48.สี่แยกไฟแดงบ้านสวน ถนนสุขุมวิท จ.ชลบุรี (ร้านขายยา) 
49.แยกพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
50.สามแยกโรงพยาบาล จ. ตราด 
51.แยกโรงพยาบาลคามิโอ้ จ.ระยอง 
52.สามแยกโรงพยาบาล จ.ระยอง 
53.สามแยกนาเชย จ.จันทบุรี 
54.แยก JP จ.จันทบุรี 
55.แยกสวนสมเด็จ จ.ฉะเชิงเทรา 
56.แยกถนนเทศบาลดำริตัดถนนราษฎรดำริ จ.ปราจีนบุรี 
57.วงเวียนหอนาฬิกาอรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
58.Central Plaza แยกประตูเมือง จ.ขอนแก่น 
59.สี่แยกบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
60.สี่แยกหนองคาย จ. หนองคาย

61.แยกตลาดแม่สำเนียง จ. หนองบัวลำภู 
62.สี่แยกตลาดเจริญศรี จ.อุบลราชธานี 
63.แยกหอนาฬิกา จ.อุบลราชธานี 
64.ถนนแจ้งสนิท จ.ร้อยเอ็ด 
65.สี่แยกถนนแจ้งสนิทตัดถนนกองพล 10 จ.ร้อยเอ็ด 
66.สามแยก ธ.กรุงศรีฯ จ.สกลนคร 
67.วงเวียนพระบรมราชานุเสาวรีย์ฯ จ.บุรีรัมย์ 
68.สี่แยกมะลิวัลย์ จ.ขอนแก่น 
69.แยกสนามกีฬา จ.อุดรธานี 
70.สามแยก UD Town (ขาเข้า) จ.อุดรธานี 
71.สามแยก UD Town (ขาออก) 
72.ถ.โพธิ์ศรี (หน้าลานทุ่งศรีเมือง) ตึก Honda จ.อุดรธานี 
73.สามแยก Big C จ.สุรินทร์ 
74.สามแยกประตูน้ำ จ.นครราชสีมา 
75.The Mall โคราช จ.นคราชสีมา Curve ขาเข้า (ด้าน A) 
76.The Mall โคราช จ.นคราชสีมา Curve ขาออก (ด้าน B) 
77.แยกมิตรภาพ จ.นครราชสีมา 
78.แยกวิทยาลัยมหาสารคาม 
79.สี่แยกสำนักงานทรัพยากรฯ จ.กาฬสินธุ์ 
 80.สี่แยกเทศบาล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

81.แยกถนนสละชีพตัดถนนไมตรีงาม จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
82.แยกเทศบาล จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 
83.Blu Port หัวหิน 
84.สี่แยก Robinson แม่สอด จ.ตาก 
85.แยกตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี (ด้าน A) 
86.แยกตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี (ด้าน B) 
87.แยกชุกโดน จ.กาญจนบุรี 
88.สี่แยกวัดสังกัส จ.อุทัยธานี 
89.สี่แยกแขวงการทาง จ.ชัยนาท 
90.รังสิต คลองสอง จ.ปทุมธานี 
91.สามแยกโรงพยาบาล จ.นครนายก 
92.แยกบูรพา จ.เพชรบูรณ์ 
93.แยกถนนสระหลวงตัดสาย 111 จ. พิจิตร
94.สี่แยกเอราวัณ จ.ลพบุรี 
95.สามแยกหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใส จ.สุพรรณบุรี 
96.แยกเณรแก้ว จ.สุพรรณบุรี 
97.ถนนงามวงศ์วาน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 
98.Central Westgate จ.นนทบุรี 
99.สามแยกพระประแดง จ.สมุทรปราการ 
100.สามแยกปากน้ำ (ศาล) จ.สมุทรปราการ 

101.สี่แยกเทศบาล จ.สมุทรสาคร 
102.ห้าแยกโคกมะตูม จ.พิษณุโลก 
103.ตลาดกิมหยง จ.สงขลา 
104.สี่แยกไฟแดงบ้านคลอง ถ.สีหราชเดโชชัย จ.พิษณุโลก
105.แยกปทุมวิไล จ.ปทุมธานี 
106.แยกมาลัยแมน จ.นครปฐม 
107.แยกเดชาติวงศ์ จ.นครสวรรค์ 
108.สี่แยกเดชาติวงศ์ จ.นครสวรรค์ 
109.สี่แยกเดชาติวงศ์ จ.นครสวรรค์ 
110.สี่แยกไฟแดง Big C จ.นครสวรรค์ 
111.แยกตลาดแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 
112.สะพานอำนวยสงคราม จ.สระบุรี และ 
113.วงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม จ.พระนครศรีอยุธยา

          จึงขอเชิญชวนเด็ก และเยาวชนชายอายุระหว่าง 10-18 ปี ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่ เข้าร่วมในโครงการ "บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย" โดยสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ และวัดพระธรรมกาย หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ www.บวช.com และ www.dmycenter.com หรือที่ IG, Facebook, twitter : @dhammakayainfo โทร. 02-831-1234

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล