สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

New Haw Junior School ศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน

New Haw Junior School ศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน


660329_06.jpg

      โรงเรียน New Haw Junior School ได้เดินทางมาเรียนรู้สมาธิและความรู้ในพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  


660329_08.jpg

    พระอาจารย์ และเจ้าหน้าที่รวมทั้งอาสาสมัครชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ต้อนรับและแบ่งปันความรู้ในพระพุทธศาสนา   แก่นักเรียนโรงเรียน New Haw Junior School  จำนวน 90 คน ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้สอนความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเรื่องการนำความรู้ในพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน และความรู้เรื่องสมาธิแก่นักเรียน นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้สอนให้ทุกคนรู้จักการทำสมาธิ โดยการนำใจมาวางที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ด้วยการนึกถึงดวงแก้วและท่องบริกรรมภาวนา สัมมา อะระหัง ไปพร้อมๆกัน และได้นั่งสมาธิพร้อมกันโดยเน้นให้นั่งให้ได้อารมณ์สบายเป็นหลัก 


660329_09.jpg

      หลังจากนั่งสมาธิแล้ว เด็กๆ ได้ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่ งเป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจอย่างยิ่งที่ได้พบเด็กชาวอังกฤษแท้ๆ มีความสนใจที่จะศึกษาและเรียนรู้เพื่อนำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งได้ชมนิทรรศการเรียนรู้พระพุทธศาสนา และการมาเยี่ยมวัดพระธรรมกายลอนดอนในครั้งนี้ สร้างความสนุกสนานและประทับใจแก่นักเรียนทุกคนเป็นอย่างมาก
 

660329_07.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล