สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธเคปทาวน์ จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่น

วัดพุทธเคปทาวน์ จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่น


660329_10.jpg

วัดพุทธเคปทาวน์ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้  ได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่น


660329_12.jpg

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ชาวท้องถิ่นที่มาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นประจำ ณ วัดพุทธเคปทาวน์ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมจากพระอาจารย์ ในทุกๆวันอาทิตย์ โดยทุกคนตั้งใจมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 6 เดือนแล้ว ซึ่งชาวท้องถิ่นได้เห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ทุกคนต่างมีความประทับใจ ที่ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการปฏิบัติธรรม และหลักธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ ซึ่งทางวัดพุทธเคปทาวน์ มุ่งเน้นให้ชาวท้องถิ่นเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้แก่ชาวท้องถิ่นต่อไป

660329_11.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล