สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนไทย

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนไทย


660329_22.jpg

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนไทย


660329_21.jpg

       วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เมืองอาซูซ่า รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนไทย ซึ่งเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ และฝึกสนทนาภาษาไทย โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน จาก 8 ครอบครัว ช่วงเช้าได้ร่วมกิจกรรมตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์          ด้วยการร่วมกันจัดเก็บอุปกรณ์ตักบาตร นอกจากนี้ยังได้ฝึกซ้อมมารยาทชาวพุทธ การกราบเบญจางคประดิษฐ์, การหยุดให้ทางขณะเดินสวนกับพระสงฆ์ หลังจากนั้นได้ฝึกสมาธิและฟังธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระด๊อกเตอร์นิโคลัส ฐานิสฺสโร ซึ่งท่านได้นำฝึกสมาธิ และเล่าธรรมะเรื่องการนับถืออาวุโส 


660329_20.jpg

        หลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มอภิปรายหน้าที่ที่พี่พึงทำ และหน้าที่ที่น้องพึงทำ ก่อนที่ พระอาจารย์จะใด้ให้ข้อสรุปหน้าที่พี่และหน้าที่น้อง ที่พึงมีต่อกัน นอกจากพี่น้องตามสายเลือด ยังต้องปฏิบัติต่อพี่น้องทางธรรมในสังคมด้วย จากนั้นได้ฝึกทักษะการพูดภาษาไทยด้วยกัน และก่อนจากกันก็ได้ร่วมกิจกรรมศิลปะงานฝีมือประดิษฐ์ว่าวจากถุงกระดาษเป็นที่ระลึกด้วย

660329_19.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล