สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันอาทิตย์-พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันอาทิตย์-พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า


660329_26.jpg

      วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดงานบุญวันอาทิตย์ พร้อมทั้งประกอบพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐาน เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศเหนือ


660329_25.jpg

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ได้กราบอาราธนาพระภาวนาธรรมวิเทศน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรม และนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ ทำใจหยุดใจนิ่ง น้อมนำใจกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ตามหลักวิชชา  อันเป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใส คลายความวิตกกังวลจากเรื่องราวต่างๆ ทางโลก เพื่อให้ทุกท่านได้มีสติ สามารถปล่อยวางความทุกข์ใจ และหันมาทำใจให้ผ่องใสตามหลักการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จากนั้นจึงเป็นการประกอบพิธีกล่าวคำถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้า และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


660329_23.jpg

       ภาคบ่ายท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ โดยได้ร่วมประกอบพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศเหนือ โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งก่อนที่จะประกอบพิธีหล่อพระบรมเจ้า ผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์ ตามเสียงหลวงพ่อธัมมชโย จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ ขึ้นรับสุวรรณนิธิจากหลวงพ่อทัตตชีโว  เพื่อส่งต่อไปยังแท่นหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้า ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ส่งต่อสุวรรณนิธิไปยังแท่นหล่อพระบรมพุทธเจ้า ก่อนที่สาธุชนจะได้นำสุวรรณนิธิใส่ลงในแท่นรับสุวรรณนิธิ   ด้วยความปีติในมหากุศลใหญ่ครั้งนี้ เพราะสุวรรณนิธิแต่ละลูกที่ทุกท่านได้เป็นเจ้าของบุญ จะได้ไปหลอมรวมกันเป็นกายของพระบรมพุทธเจ้า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้บูชา ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ซึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกท่านได้ดำเนินชีวิตอยู่ในบุญด้วยความปีติ เบิกบานใจ และเป็นอีกวันที่ดวงใจของผู้มีบุญได้บันทึกไว้ว่า เป็นวันบุญใหญ่ที่ปลื้มจนลืมไม่ลง เพราะแต่ละท่านเมื่อทราบข่าวว่าจะมีการหล่อพระบรมพุทธเจ้า ได้ตั้งใจร่วมบุญกันอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง  ได้เชื่อมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะบุญนี้เป็นบุญใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ 
 

660329_24.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล