สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซิดนีย์ และวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ

วัดพระธรรมกายซิดนีย์ และวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับชุมชนชาวพุทธในรัฐนิวเซาท์เวลส์
จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ ‘THE AUSTRALIAN OBSERVANCE OF THE UNITED NATIONS DAY OF VESAK'


660516_08.jpg

         วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 วัดพระธรรมกายซิดนีย์ และวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับชุมชนชาวพุทธในรัฐนิวเซาท์เวลส์ จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ ‘THE AUSTRALIAN OBSERVANCE OF THE UNITED NATIONS DAY OF VESAK’ ณ วัด Phuoc Hue นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ภายในงานมีคณะสงฆ์ ภิกษุณี จากหลากหลายนิกาย ผู้แทนจากภาครัฐ และผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ รวมถึงสาธุชนมาร่วมงานกว่า 500 รูป/ท่าน สร้างความปลื้มปีติแก่ชุมชนชาวพุทธในประเทศออสเตรเลียเป็นอย่างยิ่ง


660516_07.jpg

       พิธีเริ่มภาคเช้าเป็นการตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ภิกษุณี จากทุกชาติทุกนิกาย จำนวน 100 กว่ารูป ภาคบ่าย ได้รับความเมตตาจากพระธรรมาจารย์ ทิก ฟลุ๊ก ตัน เจ้าอาวาสวัด Phuoc Hue, รองประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และประธาน Buddhist Federation of Australia กล่าวต้อนรับคณะสงฆ์ ผู้แทนจากภาครัฐบาล และผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ และสาธุชน จากนั้น นายคริส โบเว่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อ่านสาส์นอวยพรจากเลขาธิการสหประชาชาติ สาส์นจากนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลีย สาส์นจากผู้นำฝ่ายค้าน และสาส์นจากผู้ว่าการรัฐนิวเซาท์เวลส์ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีชื่นชม และเห็นความสำคัญของคำสอนในพุทธศาสนาที่มีต่อชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบและปรองดอง 


660516_05.jpg

       จากนั้น พระเดชพระคุณพระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี นครซิดนีย์ นำคณะสงฆ์สวดมนต์เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ต่อด้วย พระครูภาวนาญาณวิเทศ (รณรวี รวิปโภ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น, กรรมการสหภาพพระธรรมฑูตไทยในโอเชียเนีย และรองประธาน Buddhist Federation of Australia นำคณะสงฆ์ และสาธุชน เจริญสมาธิภาวนา และถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชา ต่อด้วย พิธีถวายมหาสังฆทาน ถวายจตุไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน


660516_06.jpg

        การนี้ พระครูภาวนาญาณวิเทศ กล่าวว่า “ดวงประทีปเปรียบเสมือนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ส่องหนทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทำให้ชีวิตมีคุณค่าและนำให้ไปสู่เป้าหมายชีวิตคือการบรรลุมรรคผลนิพพาน คำสอนของพระองค์ก็จะขจัดความมืดในใจคน คือความโลภ ความโกรธ ความไม่รู้ ให้แสงสว่างความอบอุ่น ความปลอดภัย และความสงบสุขในชีวิต ดังนั้น การจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาจึงเป็นการประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคำสอนของพระองค์ให้ประจักษ์แก่ชาวโลก เพื่อให้คนได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไป”

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล