สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมสนับสนุนการจัดเลือกตั้งทั่วไป 2566 

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมสนับสนุนการจัดเลือกตั้งทั่วไป 2566 


660516_14.jpg

660516_13.jpg

       เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 66 พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ส่งมอบเก้าอี้จำนวน 1,000 ตัว ให้กับนายเอกชัย นวลสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ตามที่ขอความอนุเคราะห์ยืมใช้ระหว่างวันที่ 11-16 พ.ค. เพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยจะนำไปใช้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนจำนวน 96 หน่วยเลือกตั้ง ในเขตการเลือกตั้งที่ 3 พื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล