สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 106 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

พิธีตัดปอยผมโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 106 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


660911_11.jpg

     วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 106 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


660911_10.jpg

       เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา ณ มหารัตนวิหารคด 11 วัดพระธรรมกาย คณะผู้ปกครองพร้อมด้วยคณะญาติมิตร เข้าร่วมพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 106 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดยภายในงานธรรมทายาทได้แปลแถวเข้าพื้นที่ พร้อมทั้งกล่าวคำขอตัดปอยผม ซึ่งผู้ปกครองได้ตัดปอยผมธรรมทายาทด้วยความปลื้มปีติที่ได้เห็นก้าวแรกของนาคธรรมทายาทผู้เตรียมปลงผมเพื่อเข้าสู่ผ้ากาสาวพัสตร์ ผ้าที่ห่อหุ้มนาคธรรมทายาทให้ออกจากอาสวะกิเลส มุ่งสู่การปราบมารประหารกิเลสในกายตนเพื่อเข้าสู่หนทางพระนิพพาน และเมื่อผู้ปกครองและคณะญาติได้ตัดปอยผมแล้ว คณะสงฆ์ได้แปลแถวเข้าพื้นที่เพื่อปลงผมให้แก่ธรรมทายาท 


660911_12.jpg

     สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 106 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย จัดอบรมระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ศึกษาธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเข้าใจการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องอยู่ธุดงควัตร รักษาศีลแปด ฝึกธรรมะขั้นพื้นฐาน และความดีสากลตามหลักพุทธวิธี เพื่อเตรียมพร้อมก่อนบวช โดยจะมีพระพี่เลี้ยงคอยดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับบุญกุศลติดตามตัวไป อีกทั้งบิดามารดา และผู้สนับสนุนการบวชทุกท่าน ก็จะได้รับอานิสงส์การบวชไปด้วย โดยโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 106 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย จะจัดพิธีบรรพชา ในวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน และพิธีอุปสมบทในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน ที่จะถึงนี้
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล