สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี จัดพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์ ครั้งที่ 18

ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี จัดพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์ ครั้งที่ 18


660911_13.jpg

     ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ได้จัดงานบุญประจำปี ครั้งที่ 18 ถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ และพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์ และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว


660911_15.jpg

      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา  ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ได้จัดงานบุญประจำปีครั้งที่ 18 และพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์ และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานสงฆ์  และในการนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกันนี้ท่านประธานฝ่ายฆราวาส คือ กัลยาณมิตรสมพร  และกัลยาณมิตรสมเกียรติ   เกาเล็ก ก็ได้น้อมถวายพานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และพานดอกไม้สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์  ส่วนกัลยาณมิตรกาญจนา  อินทร์ไทร ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงฆ์ของการจัดพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และงานบุญประจำปี ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญในการสร้างมหาทานบารมี ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโย 


660911_14.jpg

       จากนั้นกัลยาณมิตรสุวณีย์   ศรีโสภา  ผู้แทนสาธุชน  ได้จุดเทียนธูปหน้ารูปผู้วายชนม์ พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานนำสวดพระพุทธมนต์  ในการนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าสุกุล   ก่อนที่ผู้แทนจะได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับดังนี้  พิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดา  ,พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม,พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค ,พิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะ,พิธีกล่าวคำถวายปัจจัย,พิธีกล่าวคำถวายปานะ,พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จ จากนั้นคณะเจ้าภาพคณะที่ 1 ได้ถวายไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ และคณะที่ 2 ได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว นอกจากนี้ท่านเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นนาบุญกว่า 80 รูป


660911_16.jpg

      สำหรับพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และงานบุญประจำปี อันสืบเนื่องจากการปรารภของหลวงพ่อทัตตชีโว  ให้มีวันรวมคณะญาติและเหล่ากัลยาณมิตร เพื่อทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศ คือ พระภิกษุสงฆ์  โดยจัดให้มีการสั่งสมบุญเป็นประจำเช่นนี้ทุกปี และน้อมนำบุญกุศลอุทิศให้กับโยมพ่อโยมแม่ตลอดจนบรรพชน กัลยาณมิตร นักสร้างบารมีที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน อีกทั้งยังเป็นการรวมญาติ เพื่อความสมานสามัคคีมีความรักในการสั่งสมบุญบารมีโดยทั่วหน้ากัน ในวันนี้ลูกหลานจึงได้พร้อมใจกันทำบุญใหญ่ ได้ถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ และเป็นอายุของพระพุทธศาสนา
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล