สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมองโกเลีย ร่วมงานเนื่องในการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมองโกเลีย ร่วมงานเนื่องในการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส


660911_21.jpg

     คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมองโกเลีย ร่วมงานเนื่องในการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ หอจัดแสดงงาน Steppe Arena เมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย


660911_22.jpg

    คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมองโกเลีย ได้ร่วมงานเนื่องในการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,500 คน จากนานาประเทศ อาทิ ไทย จีน เวียดนาม ฮ่องกง และเกาหลี เป็นต้น หลังจากผู้ร่วมงานทุกท่านได้ต้อนรับการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พร้อมคณะบาทหลวงจากประเทศต่างๆแล้ว ได้มีพิธีสวดมนต์ พร้อมรับฟังบทเพลงเพื่อสันติภาพ และฟังพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส 


660911_20.jpg

     ซึ่งคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมองโกเลียได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน ว่า การมาต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ครั้งนี้ เนื่องจากจุดร่วมของทุกศาสนาคือสันติภาพ ดังนั้นเราจึงเป็นเพื่อนผู้ร่วมแสวงหาความสุขจากภายใน โดยการทำความดี และสร้างสันติสุขให้โลกใบนี้ร่วมกัน  และหลังจบงานคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมองโกเลีย ได้พบผู้นำศาสนาจากประเทศไทย และพูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ในการทำหน้าที่ผู้นำแสงสว่างสู่ใจประชาชนต่อไป
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล