สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด ณ วัดเขาช่องพราน จ.ราชบุรี

พิธีทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด ณ วัดเขาช่องพราน จ.ราชบุรี

         วัดเขาช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้น้อมถวายกฐินในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ โดยได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งน้อมถวายผ้ากฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ สำหรับประเพณีการทอดกฐิน ถือเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม เพราะก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่พุทธบริษัท ด้วยว่าพุทธศาสนิกชนจะได้มาร่วมแรงร่วมใจสร้างบุญสร้างกุศล และร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม รักษาศาสนวัตถุและศาสนสถานให้รุ่งเรื่องงดงาม นับเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนาน ยังความปลาบปลื้มปีติในบุญให้แก่คณะผู้มีบุญ ที่ได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

661107_23.jpg

661107_24.jpg

661107_26.jpg

661107_25.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล