สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรยากาศชวนบวชสามเณร 5,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดลพบุรี

บรรยากาศชวนบวชสามเณร 5,000รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดลพบุรี

 

บรรยากาศชวนบวชสามเณร 5,000รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.สุพรรณบุรี

670318_065.jpg

         พระอาจารย์และทีมงานชวนบวชจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนชายมาร่วมสมัครบวชในโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2567   ซึ่งการทำหน้าที่ของทีมงานชวนบวชในครั้งนี้ ได้ลงทำหน้าที่กันอย่างเสียสละเวลา ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ สุดกำลัง อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อต้องการให้พระพุทธศาสนาได้สืบทอดยาวนานต่อไป โดยเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนชายมาร่วมบรรพชาสามเณรในโครงการนี้ ซึ่งน้องๆผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกฝนตนเองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักพุทธวิธี  และจากการลงพื้นที่ของคณะพระอาจารย์และทีมงานชวนบวชก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกโรงเรียนเป็นอย่างดี เพราะเล็งเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวน้องๆทั้งทางด้านการเรียนและการฝึกฝนอบรมตนเอง

 

บรรยากาศชวนบวชสามเณร 5,000รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.ลพบุรี

670318_064.jpg

        ด้านพระอาจารย์จากธุดงคสถานชัยบาดาล และผู้นำบุญชวนบวชจังหวัดลพบุรี ก็ได้ลงพื้นที่ชวนบวชโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช 2567  ตามโรงเรียนต่าง ๆ ใน จังหวัดลพบุรี โดยพระอาจารย์ได้เทศน์สอนธรรมะที่เข้าใจง่ายให้แก่เด็กๆ รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพสามเณร 5,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยว่าน้องๆจะทำกิจกรรมอะไรบ้างระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ และมีประโยชน์กับน้องๆอย่างไร รวมทั้งจะได้รับอะไรจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเด็กทุกคนต่างตั้งใจฟังและกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการทันที เพราะอยากเป็นคนดีตามอย่างที่พระอาจารย์ได้แนะนำ และที่สำคัญอยากบวชทดแทนคุณบิดา มารดา เพราะรู้ว่าสิ่งที่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้ดีที่สุด คือ การเป็นลูกที่ดี เชื่อฟังพ่อแม่ และอยากนำบุญจากการบวชนี้ไปให้พ่อกับแม่อีกด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล