สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์

ธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์
 

670318_073.jpg

         พระธรรมยาตรา 1,000 รูป ธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุผ่านใจกลางเมืองหาดใหญ่ และชุมชนรอบศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เพื่อประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์  (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์) มีสาธุชนจากในพื้นที่ ต่างจังหวัด รวมทั้งชาวต่างชาติ ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 


670318_074.jpg

         สำหรับโครงการธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์) ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคมที่ผ่านมา สำหรับวันที่ 9 มีนาคม ได้ทำพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน  โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ ได้กล่าวให้การต้อนรับสาธุชน ทางด้านพันตำรวจโทโชคทวี  จันทร์ทองอ่อน รองผู้กำกับการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ กล่าวให้การต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา ,  คุณมัรริกา   เจริญพานิช  นายกสมาคมสตรีประสานมิตร กล่าวรายงาน และนายสัมฤทธิ์  บุญรัตน์  รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้กล่าวเปิดงาน  ทั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระครูอุทัยธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ ได้ให้โอวาทแด่พระธรรมยาตราก่อนเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 


670318_075.jpg

       หลังจากนั้นภาพประวัติศาสตร์อันงดงามและศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มขึ้น เมื่อพระธรรมยาตราได้เคลื่อนขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สู่สายตามหาชน ผ่านมหานครใจกลางเมืองหาดใหญ่ โดยเริ่มต้นจากวัดโคกสมานคุณ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูอุทัยธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ ได้เดินนำหน้าคณะพระธรรมยาตรา เป็นภาพมหามงคล เป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง และตลอดเส้นทางสาธุชน รวมทั้งนักเรียนได้ร่วมต้อนรับและโปรยดอกไม้บนเส้นทางธรรมยาตรา นับเป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญของพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เป็นครั้งแรก   ครั้งประวัติศาสตร์ บนแผ่นดินไทยแผ่นดินพระพุทธศาสนาชายแดนภาคใต้ ทำให้ภาพบุญนี้ ติดตราตรึงใจให้กับทุกท่านที่พบเห็น และได้ออกมาให้การต้อนรับพระธรรมยาตรา อัญเชิญพระบรมสารีริกนำไปประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์) อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยวันแรกขบวนอัญเชิญได้เคลื่อนผ่านใจกลางเมืองนครหาดใหญ่ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1, 2 และ 3 ซึ่งถือว่าเป็นถนนหลักทางเศรษฐกิจ การที่มีพระธรรมยาตรา เดินกว่า 1,000 รูป เป็นเนื้อนาบุญ ถือเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพ่อค้า แม่ค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะให้ทุกคนได้มีโอกาสต้อนรับคณะพระธรรมยาตราขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ นับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ได้สร้างความศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นับเป็นการประกาศพระศาสนากลางเมืองหาดใหญ่ 

         รวมทั้งได้ให้ทุกท่านได้น้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสาธุชนบางท่านกล่าวว่านี้ก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียว ที่ได้มีโอกาสต้อนรับพระธรรมยาตราพร้อมทั้งได้กราบไหว้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ อันเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบุญตา บุญใจจริงๆเลย ถือเป็นมงคลต่อชีวิตสูงสุด ซึ่งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในวันนี้รวมระยะทาง 2.7 กิโลเมตรจากวัดโคกสมานคุณไปสิ้นสุดที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ


670318_077.jpg

        และในวันที่ 10 มีนาคม ได้มีพิธีเปิดโครงการธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ โดยมีนางวรรณา   ไกรดิษฐ์   ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้กล่าวรายงาน และนางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดงาน


670318_076.jpg

        และในโอกาสนี้ทั้งสองท่าน ยังได้ให้การต้อนรับพระธรรมยาตราเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประกาศธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านชุมชนรอบศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ มีพี่น้องชาวเมียนมา กว่า 5,000 ท่าน มาให้การต้อนรับธรรมยาตรา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงสาธุชนในจังหวัดสงขลาในแต่ละอำเภอ และชาวบ้านบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ชุ่มเย็นในบุญตลอดเส้นทางการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ในวันนี้เป็นการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ลานธรรมมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ เพื่อประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์)


670318_078.jpg

        สำหรับการธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์) เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบไหว้นั้นถือว่าเป็นบุญที่ใหญ่มากสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับผู้ที่ได้พบเห็นกันเลยทีเดียวหากผู้นั้นมีจิตเลื่อมใสมาก ดังในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปที่ใดที่นั้นก็กลายที่อริยะ ความเจริญรุ่งเรือง ความบริสุทธิ์ก็จะหลั่งไหลไปสู่ที่นั่น ยิ่งผู้ที่อัญเชิญเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศอย่างคณะพระธรรมยาตราด้วยแล้วยิ่งทำให้ผู้พบเห็นเกิดความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม ความปลื้มปีติศรัทธาเหล่านี้นี่เองจะทำให้เขาสามารถปิดประตูบายได้เลย ความเจริญจึงบังเกิดขึ้นแล้ว ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์) แห่งนี้
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล