สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ และพิธีจุดประทีปกว่า 10,000 ดวง 

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ และพิธีจุดประทีปกว่า 10,000 ดวง 


670318_085.jpg

        เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนใต้  เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์) ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา


670318_086.jpg

       เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนใต้  เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์   (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์) ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้   จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธีกรรม โดยมีพระโสภณวชิรนายก เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ,พระโสภณวราภรณ์   รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ได้ถวายพานสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์   และพลตรีปกรณ์   จันทรโชตะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ผู้แทนแม่ทัพภาค ที่ 4 ประธานในพิธี ได้ถวายไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ พร้อมทั้งได้กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์)

       และในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์  ได้เมตตากล่าวให้โอวาท โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นภาพประทับใจ เป็นภาพประวัติศาสตร์ ซึ่งหาได้ยากมาก ขออนุโมทนาบุญกับผู้จัดสถานที่ ผู้ออกแบบวางแผนทุกสิ่งทุกอย่าง วันนี้เราชาวพุทธ พุทธบริษัทสี่ โดยการนำของศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้  จัดดำเนินการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดพระเจดีย์ นั้นคือความมุ่งหมายอันสูงสุด ต่อไปเราจะได้กราบ ได้ไหว้สักการะเคารพบูชา ใครก็ตามหากว่าได้พบได้เห็น ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่ง 


670318_087.jpg

    หลังจากนั้นกัลยาณมิตรไพศาล  ทวีชัยถาวร และกัลยาณมิตรเสาวนีย์   หิรัณยศิริ  ประธานผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้านหน้าเทวรถ โดยมีพระโสภณวราภรณ์  รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา นำกล่าวคำอธิษฐานจิต ต่อด้วยพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นองค์แทนสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าลงจากเทวรถ  ในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้สวดชยันโต และในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์  ก็ได้วางพวงมาลัยดอกมะลิสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ตามด้วยพลตรีปกรณ์ จันทรโชตะ, กัลยาณมิตรไพศาล   ทวีชัยถาวร และกัลยาณมิตรเสาวนีย์ หิรัณยศิริ ก็ได้น้อมนำพวงมาลัยดอกมะลิสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตที่ศรัทธา เลื่อมใส


670318_084.jpg

        จากนั้นเป็นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  โดยมีพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  เป็นประธานสงฆ์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์  (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์)  พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญ ได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ หยุดนิ่ง ผ่องใส ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโย ก่อนที่กัลยาณมิตรไพศาล   ทวีชัยถาวร พร้อมด้วยกัลยาณมิตรเสาวนีย์   หิรัณยศิริ จะได้นำกล่าวคำถวายมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ ลำดับต่อมาคณะเจ้าภาพผู้มีบุญ ก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ส่งต่อมายังคณะสงฆ์จนถึงมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์  (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์)  ในการนี้ตัวแทนคณะสงฆ์ ก็ได้ทำพิธีประดิษฐานภายในมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์


670318_083.jpg

        ด้วยดำริของหลวงพ่อธัมมชโยในอดีต ท่านปรารถนาอยากเห็นพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนภาคใต้และแผ่ขยายคลอบคลุมไปถึงคาบสมุทรมาลายู อันเป็นดินแดนพระพุทธศาสนา ที่เคยเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งบรรพการ จึงได้ร่วมกันสถาปนามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ขึ้น  ตั้งแต่พุทธศักราช 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้  เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์  (เจดีย์อริยะพุทธะ 5 พระองค์) อันเป็นองค์แทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และใช้เป็นสถานที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมของชาวไทย และชาวต่างประเทศกว่าหมื่นคน ขณะนี้ได้สร้างพระเจดีย์เสร็จแล้ว คณะสงฆ์นำโดยสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนใต้  ผู้เป็นประธานอุปถัมภ์โครงการร่วมกับองค์กรต่างๆ จึงได้จัดโครงการธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้น  ซึ่งในวันนี้ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สร้างความปลาบปลื้มปีติให้กับคณะสงฆ์ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง


670318_082.jpg

      พร้อมกันนี้ก็ได้ประกอบพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชากว่า 10,000 ดวง และฉลองมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์) โดยมีพระโสภณ วราภรณ์  รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา  เป็นประธานสงฆ์ นำกล่าวคำถวายโคมประทีป พร้อมกับจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ตามด้วยท่านเจ้าภาพก็ได้จุดประทีปด้วยใจที่ปีติสุข นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันจุดโคมประทีปส่งต่อทั่วบริเวณพื้นที่ลานธรรมสร้างความสว่างไสว เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันนี้ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์สำคัญอีกวาระหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคใต้ อันจะจรรโลงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรณ์ ให้สถิตสถาพรอยู่คู่ผืนแผ่นดินตลอดไป
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล