สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรยากาศชวนบวชสามเณร 5,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดชลบุรี 

บรรยากาศชวนบวชสามเณร 5,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดชลบุรี 

 บรรยากาศชวนบวชสามเณร 5,000รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.กาฬสินธุ์

670318_088.jpg

        สำหรับบรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบรรพชาสามเณร 5,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2567 ของทีมงานชวนบวชจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้ลงทำหน้าที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ แบบถึงตัว ถึงใจ ถึงเป้า เคาะประตูบ้านกันเลยทีเดียว โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองหลายท่าน ได้อนุญาตให้บุตรหลานสมัครเข้าร่วมโครงการหลายคน ซึ่งการทำหน้าที่ของทีมงานชวนบวชในครั้งนี้ ทุกคนได้ลงพื้นที่กันทุกวัน อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เพื่อเป้าหมายเป็นหลัก อุปสรรคไม่มี ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ทีมงานได้ลงทำหน้าที่กันอย่างเสียสละเวลา โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อสร้างอายุพระพุทธศาสนาให้สืบทอดได้ยาวนานที่สุด

 

บรรยากาศชวนบวชสามเณร 5,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.ชลบุรี

670318_089.jpg

      ทางด้านคณะสงฆ์จากธุดงคสถานชลบุรี และทีมงานชวนบวชจังหวัดชลบุรี ก็ได้ไปเชิญชวนเยาวชนชายเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญ และแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์โครงการตามหมู่บ้านต่างๆ เรียกได้ว่าลงพื้นที่แบบถึงตัว ถึงหน้าบ้าน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชน และผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่ง    โดยผู้ปกครองหลายท่านได้เห็นความสำคัญในการบวชครั้งนี้ และอยากให้เด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพราะการอยู่บ้านเด็กๆมักจะเล่นเกมและไม่ได้ทำประโยชน์อะไร    จึงอยากให้บุตรหลานได้มาบวชในโครงการนี้ เพื่อให้ลูกได้มีบุญติดตัว และได้เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้อนุญาตให้บุตรหลานได้มาบวชในครั้งนี้ เพื่อที่จบโครงการไปแล้วจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะกับการเรียน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล