สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าฉลองมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลา

พิธีทอดผ้าป่าฉลองมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลา


670318_094.jpg

    พุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศ รวมถึงต่างประเทศ ได้รวมใจเป็นหนึ่ง ด้วยการร่วมพิธีทอดผ้าป่าฉลองมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้  จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา


670318_093.jpg

  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญในวันนั้น ที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญ พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนจากทุกภาคทั่วประเทศ รวมถึงชาวต่างประเทศ อาทิ เมียนมา, อินโดนีเซีย, มาเลเซียและสิงคโปร์ ได้มารวมตัวรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างบุญใหญ่ ได้ก้าวตามคำสอนของครูบาอาจารย์ ด้วยความปลาบปลื้มปีติ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าฉลองมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์)  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นมหาทานบารมีที่ทุกท่านต่างไม่พลาด มาสร้างบารมีด้วยความอะเลิศเบิกบาน โดยมีริ้วขบวนผ้าป่าที่มีแถวยาวเป็นประวัติศาสตร์ของศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้แห่งนี้  ในพิธีท่านเจ้าภาพ ผู้มีบุญ ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ด้วยใจที่เบิกบานในบุญ  เป็นภาพการรวมตัวกันสร้างบารมีที่เกิดจากความศรัทธาเปี่ยมล้นในพระพุทธศาสนา เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข  


670318_092.jpg

      และงานบุญทอดผ้าป่าในวันนั้น ถือว่ามีความสำคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อบริวารผ้าป่าอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเรียบร้อยแล้ว ตามด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของคณะประธานรองจากประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมด้วยประธานผ้าป่าได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ได้แก่ กัลยาณมิตรไพศาล  ทวีชัยถาวร และกัลยาณมิตรเสาวนี   หิรัณยศิริ  สำหรับท่านประธานสงฆ์ในบุญพิธี คือ พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดย ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่า ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เตรียมกาย  และใจให้ใสบริสุทธิ์ตามหลักวิชา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่า ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโย ก่อนที่กัลยาณมิตรไพศาล  ทวีชัยถาวร และกัลยาณมิตรเสาวนี   หิรัณยศิริ จะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้แปรแถวเพื่อพิจารณาผ้าป่า ตามด้วยผู้แทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน,พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม,พิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะ,พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค,และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต เพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จ  


670318_091.jpg

     จากนั้นเป็นพิธีวางแผ่นทองจารึกมงคลนาม ซึ่งมีเจ้าภาพผู้มีบุญจำนวน 10 คณะ ได้รับแผ่นทองจารึกมงคลนามจากท่านประธานสงฆ์ตามลำดับ พร้อมทั้งวางแผ่นทองจารึกมงคลนาม เพื่อนำไปประดิษฐานภายในศูนย์กลางแห่งมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์)  ในวันนั้นถ้าทุกท่านไม่เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ภาพบุญใหญ่ในวันนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น  ต้องอาศัยความสามัคคี   งานพระพุทธศาสนาจึงจะก้าวหน้าไปได้ 


670318_090.jpg

      ในส่วนของผู้มีบุญที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ ต่างมีความรู้สึกปลื้มใจในงานบุญที่เกิดขึ้น เพราะทุกท่าน คือบุคคลต้นบุญต้นแบบ ที่ทุ่มใจสร้างบารมี แม้งานบุญครั้งสำคัญจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ภาพอันงดงาม ภาพบุญทุกภาพในวันนั้น จะยังคงติดอยู่ในดวงใจของทุกท่านตลอดไป
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล