สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระพระเทพกิตติปัญญาคุณ

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระพระเทพกิตติปัญญาคุณ

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓(ธ.) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร พร้อมด้วย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โปรดเมตตาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิติศักดิ์  กิตฺติวุฑฺโฒ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ อดีตผู้อำนวยการจิตตภาวันวิทยาลัย จ.ชลบุรี ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

       ในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำคณะสงฆ์และสามเณรกว่า 200 รูปร่วมแสดงกตเวทิตาธรรมโดยมอบหมายให้หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรมจัดการอุปัฏฐากถวายน้ำฉัน และผ้าเย็น แด่พระราชาคณะและพระเถรานุเถระ และมอบหมายให้ฝ่ายโภชนาการออกร้านเครื่องดื่มร้อน-เย็น รับรองคณะศิษยานุศิษย์ของพระเทพกิตติปัญญาคุณที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีตลอดงาน

670325_07.jpg

670325_05.jpg

670325_06.jpg

670325_04.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล