สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรยากาศชวนบวชสามเณร  5,000 รูป  ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.อำนาจเจริญ และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

บรรยากาศชวนบวชสามเณร  5,000 รูป  ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.อำนาจเจริญ และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

บรรยากาศชวนบวชสามเณร  5,000 รูป  ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.อำนาจเจริญ

670328_07.jpg

       สำหรับบรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบวชสามเณร 5,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2567 ของทีมงานชวนบวชจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้ลงทำหน้าที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญ แบบถึงตัว ถึงใจ ถึงเป้า เคาะประตูบ้านกันเลยทีเดียว โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองหลายท่าน ได้อนุญาตให้บุตรหลานสมัครเข้าร่วมโครงการหลายคน ซึ่งการทำหน้าที่ของทีมงานชวนบวชในครั้งนี้ ทุกคนมีหัวใจพระโพธิสัตว์ได้ลงพื้นที่กันทุกวัน อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เพื่อเป้าหมายเป็นหลัก อุปสรรคไม่มี ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ทีมงานได้ลงทำหน้าที่กันอย่างเสียสละเวลา โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อสร้างอายุพระพุทธศาสนาให้สืบทอดได้ยาวนานที่สุด

 

บรรยากาศชวนบวชสามเณร  5,000 รูป  ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.อุตรดิตถ์

670328_08.jpg

         ทางด้านพระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ แก้วพฤกษา และทีมงานชวนบวชจังหวัดอุตรดิตถ์ ก็ได้ไปเชิญชวนเยาวชนชายเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ ทีมงานได้ลงพื้นที่กันทุกวัน เพราะว่ายังมีน้อง ๆ เยาวชนชายที่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลของโครงการ  โดยทีมงานได้ประชาสัมพันธ์โครงการตามโรงเรียนและหมู่บ้านต่างๆ เรียกได้ว่าลงพื้นที่แบบถึงตัว ถึงหน้าบ้าน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชน และผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่ง    โดยผู้ปกครองหลายท่านได้เห็นความสำคัญในการบวชครั้งนี้ และอยากให้เด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จึงอยากให้บุตรหลานได้มาบวชในโครงการนี้ เพื่อให้ลูกได้มีบุญติดตัว และได้เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้อนุญาตให้บุตรหลานได้มาบวชในครั้งนี้ เพื่อที่จบโครงการไปแล้วจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะกับการเรียน
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล