สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระอาจารย์วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่ นร.รร.ประถมบาร์นบูรี 

พระอาจารย์วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่ นร.รร.ประถมบาร์นบูรี 

670328_09.jpg

    พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้สอนความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนโรงเรียนประถมบาร์นบูรี  

   โรงเรียนประถมบาร์นบูรี  เมืองเมฟอร์ด  ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อมาสอนความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยมีพระอาจารย์พิศิษฐ์ จิตฺตสุทฺโธ (จิดตะสุดโท) ได้เทศน์สอนความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องอัฐบริขารของภิกษุสงฆ์  เช่น ผ้าจีวร และบาตร เป็นต้น จากนั้นพระอาจารย์ได้ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกสมาธิเบื้องต้น  ก่อนที่จะได้นำนักเรียนร่วมกันนั่งสมาธิ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ และ เรียบร้อย โดยนักเรียนทุกคนต่างประทับใจเป็นอย่างมากกับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งยังตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล