สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว จัดพิธีตัดปอยผม

ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว จัดพิธีตัดปอยผม


670412_12.jpg

        ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  คณะผู้ปกครอง รวมทั้งคณะญาติ ก็ได้เดินทางมาร่วมพิธีตัดปอยผมให้กับบุตรหลานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2567 ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปีติ ที่ได้เห็นบุตรหลานมีความตั้งใจมาบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัย  ได้มาฝึกฝน อบรมวินัย และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม รวมถึงจะได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 


670412_14.jpg

         ซึ่งพระอาจารย์ได้คัดสรรธรรมะเข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัย สามารถไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ นับเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ ที่เยาวชนไทยมีจิตใจสูงส่ง ดีงาม ตั้งใจมาบวชเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดา และแสวงหาความรู้ในพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนานิสัยด้วยหลักไตรสิขาคือศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อนำพาตนเองไปเป็นคนเก่งและดีมีสมาธิ จิตใจตั้งมั่น โดยในพิธีกรรมคณะสงฆ์ได้ตัดปอยผมให้แก่นาคยุวธรรมทายาทเป็นปฐมเริ่ม ก่อนที่คณะผู้ปกครองจะได้ร่วมกันตัดปอยผมให้กับบุตรหลาน ปอยผมที่หลุดล่วงเสมือนความกังวลที่ล่วงหล่น ทำให้ความตั้งใจที่จะบวชกลับตั้งมั่น น้อมรับความเมตตาของพระอาจารย์เพื่อน้อมนำใจเข้าสู่หนทางพระนิพพานผ่านคำสอนอันทรงคุณค่าและบทฝึกต่างๆรวมทั้งมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์หล่อหลอมให้นาคยุวธรรมทายาทเป็นทั้งคนเก่งและดีมีศีลธรรมของประเทศชาติและพระพุทธศาสนาสืบไป 
 

670412_13.jpg

670412_15.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล