สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทโครงการ1-2และนานาชาติ AEC รุ่นผู้บริหาร

พิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทโครงการ1-2และนานาชาติ AEC รุ่นผู้บริหาร


670417_07.jpg

      สาธุชนร่วมพิธีตัดปอยผม และปลงผมนาคธรรมทายาทโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย โครงการ 1 โครงการ2 และ โครงการนานาชาติ AEC รุ่นผู้บริหาร


670417_06.jpg

     เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย โครงการ 1 โครงการ 2  และโครงการนานาชาติ ACE รุ่นผู้บริหาร ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 160 ท่าน นอกจากชาวไทยแล้ว ยังมีชาวต่างชาติได้ให้ความสนใจมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย โดยในวันนั้นก็ได้มีผู้ปกครอง คณะญาติ และสาธุชน ได้มาร่วมพิธีตัดปอยผมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปีติให้กับผู้ตัดปอยผมและนาคธรรมทายาท สำหรับพิธีตัดปอยผมของเหล่านาคธรรมทายาท ถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่ง เพราะการตัดปอยผมถือเป็นประเพณีไทยที่ทำสืบต่อกันมาช้านาน และเป็นการทำตามแบบอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้นยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ พระองค์ทรงตัดมวยผมเพื่อตัดความกังวลในเบื้องต้นของการครองเพศบรรพชิต เพื่อจะแสวงหาหนทางดับทุกข์ คือพระนิพพาน เช่นดังกับเหล่านาคธรรมทายาทในวันนั้น


670417_08.jpg

     ภายหลังจากผู้ปกครอง คณะญาติ และสาธุชน ได้ตัดปอยผมเสร็จแล้ว คณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อทำพิธีปลงผมให้กับนาคธรรมทายาท ซึ่งการบวชครั้งนี้นับว่ามีอานิสงส์มาก เพราะนาคธรรมทายาททุกท่านต่างก็ตั้งใจมาร่วมบรรพชาอุปสมบทกันในโอกาสพิเศษเช่นนี้ และบุญนี้ก็ยังส่งผลไปถึงท่านผู้ปกครองและสาธุชนที่มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับนาคธรรมทายาท หลายๆท่านก็เป็นญาติพี่น้องของนาคธรรมทายาท บางท่านก็เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นผู้แนะประโยชน์ โดยเฉพาะการแนะนำให้มาบวชในบวรพระพุทธศาสนา นับว่าได้บุญมาก  เพราะการบวชถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่
 

670417_09.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล