สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธรรมทายาท IDOP รุ่นที่19 ฝึกฝนอบรมตนเอง เตรียมความพร้อมก่อนเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบท

ธรรมทายาท IDOP รุ่นที่19 ฝึกฝนอบรมตนเอง เตรียมความพร้อมก่อนเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบท


670708_17.jpg

         ธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน)  รุ่นที่19 ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบท


670708_18.jpg

             ณ บ้านแก้วอาสาสมัคร  วัดพระธรรมกาย ธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน)  รุ่นที่19 ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบท โดยหลังจากที่ธรรมทายาทได้เรียนรู้เรื่องการทำความสะอาด และการดูแลรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาแล้ว ธรรมทายาทก็ได้แบ่งเป็นกลุ่มเพื่อรับบุญต่างๆ  เช่น กวาดใบไม้รอบบริเวณสถานที่อบรม,  เช็ดถูทำความสะอาดห้องปฏิบัติธรรม ซักผ้า  ล้างภาชนะจานชามช้อนส้อม  ขัดวิมาน เป็นต้น ซึ่งทุกคนมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสในการรับบุญร่วมกับเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายประเทศ  แม้วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อมต่างกัน สถานที่ต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือทุกที่ต้องการความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย  เพราะความสะอาด ความมีระเบียบ จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต โดยเริ่มต้นจะทำให้เรามีความสุขกาย  และความสบายใจจะตามมา  ซึ่งทั้ง 2 อย่างนั้น เป็นพื้นฐานของการทำสมาธิ และสมาธินี้เองที่จะเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้ธรรมทายาททุกคน เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงได้ในที่สุด


670708_16.jpg

           นอกจากนี้ธรรมทายาทยังได้เรียนรู้ และทำความคุ้นเคยกับสถานที่จัดอบรม เพราะสถานที่นั้นมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างคนดีให้เป็นต้นแบบในสังคม  และต้นแบบของประเทศ โดยเริ่มต้นด้วยการปรับสถานที่ให้เหมาะสมในการฝึกคน  ตามหลักธรรมะ สัปปายะ4  คือ  สถานที่สะดวก บรรยากาศดี, บุคคล อยู่ร่วมกันแล้วสบายใจ มีความสุข  ,อาหาร เหมาะกับคนประเทศนั้นๆ สะอาด และถูกสุขลักษณะ ,ธรรมะ มีหลักที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ผู้ฟัง และสามารถนำมาปฏิบัติได้ง่าย นอกจากนี้ธรรมทายาทยังได้เรียนรู้หลักการ 5 ห้องชีวิต คือ ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร และห้องทำงาน หรือห้องปฏิบัติธรรม  โดยให้ธรรมทายาทได้เข้าใจถึงหลักการใช้แต่ละห้อง และนำมาพัฒนานิสัยอย่างไรได้บ้าง พร้อมกันนี้ยังสร้างบทฝึกให้เป็นรูปธรรม พร้อมในการฝึกให้เกิดนิสัยดี ผ่าน “กิจวัตร10 ของพระภิกษุ” เข้าไปด้วย โดยปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวันของธรรมทายาท โดยธรรมทายาททุกคนต่างตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง และยังได้นำเอาคำแนะนำดีๆจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการฝึกฝนอบรมตนเองอีกด้วยค่ะ


670708_15.jpg

        สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน)  รุ่นที่ 19 เป็นหนึ่งในโครงการสร้างพระให้เป็นพระแท้ ซึ่งเป็นนโยบายของหลวงพ่อธัมมชโย   ที่ต้องการให้มีพระแท้เต็มผืนแผ่นดินไทยและทั่วโลก แล้วการมีพระแท้ ดีอย่างไร คือการที่โครก็ตามจะมีนิสัยดีหรือเลวอย่างไร หากบุญได้ช่องต้องการบวชเป็นพระปรารถนาออกจากกองทุกข์ เขาเหล่านั้นก็จะกลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาทันที เหมือนดั่งพระองคคุลิมาลเถระที่เปลี่ยนจากเพชฌฆาตเป็นพระอรหันต์ นั่นหมายถึงคนทั่วโลกจะกลายเป็นผู้ประเสริฐ แล้วผู้ประเสริฐก็จะเต็มแผ่นดิน สันติสุขก็เกิดขึ้นในทันที
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล