สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สิงคโปร์จัดงานบุญวิสาขบูชา

 

 

สิงคโปร์จัดงานบุญวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิงคโปร์ กลุ่มกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯชาวจีนสิงคโปร์ ร่วมกันจัดงานบุญวันวิสาขบูชา เพื่อระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีสาธุชนมาร่วมงานจนล้นศูนย์ฯ จำนวนกว่า ๓๐๐ ท่าน ทำให้บรรยากาศในศูนย์ฯ อบอุ่นด้วยสายใยแห่งบุญกุศล เริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๒๑ มีสาธุชนทยอยกันมาที่ศูนย์ฯ เพื่อมาถวายดอกบัวและจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีทั้งที่เป็นเทียนดอกไม้ลอยน้ำและเทียนแก้วหลากสี และมีการสรงน้ำพระพุทธรูป ซึ่งตามประเพณีชาวพุทธจีน วันวิสาขบูชา จะมีการสรงน้ำพระพุทธรูป ที่เรียกเป็นภาษาจีนว่า " อวี้ฝอ " และในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา มีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ตักบาตร ปฏิบัติธรรม ถวายสังฆทาน ภาคบ่าย มีการแสดงธรรมเป็นภาษาจีน จากนั้นร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่า ถวายผ้าไตรจีวรเป็นกองทุนในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมถาวรในประเทศสิงคโปร์ โดยมีกัลฯ ไอรีน ชัว เป็นตัวแทนสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าป่า และร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีภาคค่ำ มีการจุดเทียนโคมประทีปแห่งสันติสุข เป็นพุทธบูชา