สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ว้ครูวัดพุทธเอาสบวร์ก

 

 

ไหว้ครูวัดพุทธเอาสบวร์ก เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ วัดพุทธเอาสบวร์กและคณะกัลยาณมิตรชาวไทย ชาวเยอรมันพร้อมใจกันจัดพิธีไหว้ครู(ไม่ใหญ่) เนื่องในวาระครบรอบ ๓ ปี โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อคุณครูไม่ใหญ่ โดยในช่วงเช้า ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ช่วงบ่าย พิธีเริ่มในเวลาเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกาย คือช่วงท้ายรายการฝันในฝันวิทยา ซึ่งตรงกับเวลาท้องถิ่นประเทศเยอรมนี ประมาณ ๑๖.๓๐ น. กัลยาณมิตรทองม้วน คงศิลา ประธานพิธีและคณะน้อมนำดอกไม้ ธูปเทียนแพบูชาต่อหน้าภาพคุณครูไม่ใหญ่ จากนั้นประธานพิธีเปิดกรวยธูปเทียนแพ เพื่อทำการสักการะและขอขมาต่อคุณครูไม่ใหญ่