สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปลูกต้นสนมหามงคล.....

 

คณะกัลยาณมิตรกว่า ๓,๐๐๐ คน พร้อมใจกันปลูกต้น สนมหามงคล เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ บริเวณลานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยมีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เป็นประธานฝ่าย สงฆ์