สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานล้านนาทอดผ้าป่า ๑๑ วัด

 

 

ธุดงคสถานล้านนาทอดผ้าป่า ๑๑ วัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนย์กัลยาณมิตรธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่า ถวายภัตตาหาร ที่ธุดงคสถาน-ล้านนา แด่วัดศูนย์สาขาภายในประเทศ ๑๑ วัดของ จังหวัดเชียงใหม่มีสาธุชนมาร่วมงานประมาณ ๔๐๐ คน ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ประธานสงฆ์ธุดงคสถานล้านนา เป็นประธานสงฆ์ กัลฯ กิจสมิชญ์ รัตนศิริทรัพย์ และกัลฯ ธนาวิชญ์ สุรินทร์เปา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายผ้าป่าและภัตตาหาร แด่พระสังฆาธิการ ๑๑ วัด ได้แก่ วัดแม่สะนาม วัดวังกอง วัดบ้านขุน วัดห้วยตองสัก วัดกิ่วลม วัดแม่ลาย วัดสนแก้ววนาราม วัดทุ่งเจริญ วัดกองลอย วัดดอยโมคคัลลานะ และธุดงคสถานล้านนา