สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ตั้งวิทยุชุมชนเพื่อขยายธรรมะ วัดห้วยตองสัก จ.เชียงใหม่

       การตั้งวิทยุชุมชนเพื่อขยายธรรมะ พระมานพ อคฺคมาณโว เจ้าอาวาสวัดห้วยตองสัก จ.เชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า วัดห้วย-ตองสัก เมื่อก่อนขาดพระอยู่จำพรรษา ต่อมาพระครูสุนทรพรหมคุณ เจ้าคณะอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นห่วงว่าวัดจะขาดผู้ดูแล จึงนิมนต์ท่านมาอยู่จำพรรษา จนถึงปัจจุบันพรรษาที่ ๘ แล้ว ซึ่งท่านก็ได้ทำหน้าที่พัฒนาวัด และสร้างกิจกรรมงานบุญมาโดยตลอด ทั้งการปฏิบัติธรรม และอบรมเยาวชน
       ปัจจุบันวัดห้วยตองสัก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่ธรรมะ จึงปรึกษากับกรรมการหมู่บ้าน อบต. กลุ่มแม่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ในการสร้างสื่อสีขาวผ่านวิทยุชุมชน โดยติดตั้งวิทยุชุมชนวัดห้วยตองสัก เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่รายการธรรมะ สนับสนุนงานพระศาสนาในชุมชนโดยผ่านคลื่น FM ๙๘.๗๕ MHz รายการส่วนใหญ่ได้นำเสียงจาก ดาวธรรมไปนำเสนอ สร้างความสนใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
       ทั้งนี้ จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนวัดห้วยตองสัก ยินดีรับสื่อธรรมะทุกชนิด ที่จะเป็นสาระและประโยชน์แก่ประชาชนได้ โดยส่งไปที่ พระมานพ อคฺคมาณโว เจ้าอาวาสวัดห้วยตองสัก ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐-๑๗๔๒-๐๑๗๓ หรือ ๐-๑๗๑๑-๔๐๗๒