สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ยุวกัลยาณมิตรและผู้ปกครอง

 

 

         ยุวกัลยาณมิตรและผู้ปกครอง เบิกบานกิจกรรมบุญ ยุวกัลยาณมิตรและ ผู้ปกครอง เบิกบานกิจกรรมบุญตลอดเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘        
         เริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรก บ่ายวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ยุวกัลยาณมิตรและผู้ปกครองกว่า ๑๐๐ คน ร่วมพิธีถวายดอกไม้ของหอม แด่คณะพระภิกษุ สงฆ์เพื่อนำไปบูชามหาธรรมกายเจดีย์ สัปดาห์ที่ ๒ ร่วมกันปล่อยปลา ที่วัดมะขาม จ.ปทุมธานี ๑๐๐ กิโลกรัม และระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ยุวกัลยาณมิตรและพี่เลี้ยงปฏิบัติธรรมร่วมกัน ณ วังเทพ-พรหมพิมานรีสอร์ท จ.สระบุรี กิจกรรมเหล่านี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองมาก
         ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ สโมสรยุวกัลยาณมิตร ก็จะจัดกิจกรรมบุญที่สนุกสนานเช่นนี้อีกทุกสัปดาห์ ครอบครัวใดที่สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่สโมสร ยุวกัลยาณมิตร โทร. ๐-๑๘๔๑-๓๓๔๐ หรือ ๐-๖๙๐๘-๐๑๐๐ และวันอาทิตย์ ณ สภาธรรมกายสากล เสา N 7