สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดค่ายคุณธรรมบ้านสระสะแก

 


        จัดค่ายคุณธรรมบ้านสระสะแก ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา นำโดยพระอาจารย์สุนันท์ ปญญานนฺโท หัวหน้าศูนย์ คณะพระอาจารย์ ๓ รูป และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านสระสะแก อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียน ๒๒๐ คน เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้กับนักเรียนได้เข้าใจถึงหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เป็นคนเก่งและคนดี โดยนำภาพสื่อการสอนจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาและสื่อต่างๆ ของ DMC ไปใช้ ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือล้นและสนุกสนานไปกับสื่อต่างๆ เป็นอย่างมาก