สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายร่วมกิจกรรมสำคัญที่แมรีแลนด์


 

     วัดพระธรรมกายร่วมกิจกรรมสำคัญที่แมรีแลนด์ เมื่อวันที่ ๗-๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ตัวแทนวัดสาขาของวัดพระธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย พม.สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ รักษาการแทนประธานคณะกรรมการภาคพื้นอเมริกา เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
     วันที่ ๗ มิถุนายน ร่วมสัมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
     วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๙ /๒๕๔๘ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
     วันที่ ๑๐ มิถุนายน ประชุมคณะกรรมการภาค-พื้นอเมริกาและหัวหน้าศูนย์สาขาต่างๆ ณ วัดภาวนา ดี.ซี.
     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ภาคเช้า ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ "อาคาร ๘๐ ปี หลวงตาชี" ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
     และวันที่ ๑๒ มิถุนายน คณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่ และสาธุชนวัดภาวนา ดี.ซี. เข้าร่วมพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๐ ปี พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังษี (พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) หรือที่พุทธศาสนิกชนเรียกกันติดปากว่า หลวงตาชี ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.     สำหรับการประชุมคณะกรรมการภาคพื้นอเมริกาของศูนย์สาขา ในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการสรุปงานและประเมินผลการทำงานที่ผ่านมาแล้ว ยังเป็นการร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแผนงานเพื่อการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น