สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มอบหนังสือธรรมะเพื่อประชาชน

 

 

มอบหนังสือธรรมะเพื่อประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ กัลฯ ปรีชา ฉายรัศมี และทีมงานกองสื่อธรรมะ เป็นผู้แทนพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย เดินทางไปมอบหนังสือ "ธรรมะเพื่อประชาชน " ชุดที่ ๒ จำนวน ๙ เล่ม ให้กับ ห้องสมุดโรงเรียนแหลบงอบวิทยาคม อ.แหลมงอบ จ.ตราด เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนได้มีแหล่งค้นคว้าและศึกษาธรรมะมากขึ้น