สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วันเด็กแห่งชาติ ทางวัดพระธรรมกายจึงได้กำหนดวันดังกล่าว ให้เป็นวันสามเณร

 

วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ทางวัดพระธรรมกายจึงได้กำหนดวันดังกล่าว ให้เป็นวันสามเณรขึ้น เพื่อสามเณรจะได้จัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฎิสามเณร วัดพระธรรมกาย ซึ่งกำหนดการได้เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๕.๔๕ โดยมีพิธีถวายสังฆทาน จากนั้นคณะพระภิกษุสงฆ์ ให้พรและแปรแถวบิณฑบาตร

เวลา ๐๘.๓๐ น. พระมหาโชคทวี วุฒิกโร ประธานสงฆ์ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย โดยมีพระมหาสุวิทย์ ธัมมิกมุนิ (ปธ.๙) กล่าว รายงาน จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลสามเณรผู้ทรงคุณธรรม ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคณะกรรมการ สามเณร ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อมาเเป็นการแสดง การกล่าวสุนทรพจน์ การเล่านิทานธรรมะ สำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายนั้นเป็นการสันทนาการ และแสดงนิทรรศการของสามเณร