สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย

กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย

สามเณรจากศูนย์อบรมโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ที่เข้าบวชในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC ประจำปีพุทธศักราช 2557 ได้จัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับสามเณร ที่ตั้งใจเข้ามาบวชเพื่อเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุธเจ้าและบำเพ็ญ เนกขัมมะบารมีเพื่อโปรดญาติโยม โดยจุดเริ่มต้นของการธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้ จากศูนย์ปฎิบัติธรรมปทุมทอง ไปยังวัดศรีบุญเรือง ได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ เดินนำขบวนคณะธุดงค์สามเณร ส่วนวันที่สองได้รับความเมตตาจากพระครูประดิษฐ์โพธิธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยนำขบวนคณะสามเณรเข้าจุดพักค้าง ส่วนในวันที่สามของการเดินธุดงค์ ได้รับความเมตตาจากพระวิลาศ สิริคุตฺโต เจ้าอาวาสวัดศรีประทุม ได้เดินนำธุดงค์ โดยตลอดเส้นทางมีผู้ปกครองและสาธุชน ในอำเภอบ้านไผ่และอำเภอโนนศิลา ออกมาต้อนรับและโปรยดอกไม้หลากสีเป็นจำนวนมาก

 

กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับสามเณร

กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับสามเณร

กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับสามเณร

กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับสามเณร

กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับสามเณร

กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับสามเณร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล