สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

V-Exhibition Guide รุ่น 1

V-Exhibition Guide รุ่น 1

กองพุทธศิลป์จัดอบรม V-Exhibition Guide รุ่น 1 ต่อเนื่องครั้งที่ 2 ณ ห้อง SPD10
มี V-Exhibition Guide ที่ผ่านการอบรมรุ่น 1 มาอบรมจำนวนมาก

สำหรับการอบรมต่อเนื่องในครั้งนี้เน้นการพูดเบื้องต้น
โดยได้รับเกียรติจาก กัลฯอัญชลี เรืองจิตร เป็นกรรมการให้คะแนนและแสดงความเห็น(Commentator)

สำหรับการอบรม V-Exhibition Guide รุ่นที่ 2 จะจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคมนี้
สนใจสมัครได้ที่ 081-398-1627 หรือวันอาทิตย์ที่ที่เสา N9 สภาธรรมกายสากล

V-Exhibition Guide รุ่น 1

V-Exhibition Guide รุ่น 1

V-Exhibition Guide รุ่น 1

V-Exhibition Guide รุ่น 1

V-Exhibition Guide รุ่น 1

V-Exhibition Guide รุ่น 1