สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีตักบาตรและพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันปีใหม่

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา 
จัดพิธีตักบาตรและพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันปีใหม่

 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีตักบาตรและพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันปีใหม่

       สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรม ก่อนที่กัลยาณมิตรจอห์นนี่ ศรีพานทอง จะได้เป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นพิธีปุพพเปตพลี โดยมีกัลยาณมิตรวนิดา จิรวรางกูร และกัลยาณมิตรจารุณี    สุวรรณฤทธิ์ เป็นประธาน ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน มีกัลยาณมิตรอุษณีย์  ลีพัฒนะพัฒน์ และ กัลยาณมิตรพะเยาว์ เนตรไทย  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีตักบาตรและพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันปีใหม่

      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช 2558   โดยมีกัลยาณมิตรจอห์นนี่ – กัลยาณมิตรบังอร ศรีพานทอง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งน้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม มีกัลยาณมิตรจำเนียร รามสูต และกัลยาณมิตรทองใส พารา เป็นประธาน และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้มอบของที่ระลึกแก่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารประจำวันและเจ้าภาพดอกไม้ประจำบุญวันอาทิตย์ ตลอดปี พุทธศักราช 2557 ผ่านมา

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีตักบาตรและพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันปีใหม่