สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม

    ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม

       พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรม โดยได้กราบนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี มาเป็นเนื้อนาบุญแก่กัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่น โดยมีกัลยาณมิตรดาวรุ่ง วิดเมอร์ เป็นตัวแทนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ส่วนพิธีถวายคิลานเภสัช มีกัลยาณมิตรคณิตา ช่วยขุนทด เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรปวีณา ชูร์ส เป็นผู้แทนนำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์
 
 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม

      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรปวีณา ชูร์ส เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง