สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เปิดสอนสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวอเมริกัน

 


           เปิดสอนสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวอเมริกัน เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ วัดภาวนาชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดให้มีการสอนสมาธิในหลักสูตร การฝึกสมาธิเบื้องต้น รวม ๕ สัปดาห์ ให้แก่ชาวอเมริกัน ในหลักสูตรมีการสอนสมาธิทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การออกกำลังกาย และสอบถามประสบการณ์ภายใน โดยมีพระอาจารย์ สมบูรณ์ ปุญญากโร นำนั่งสมาธิเจริญภาวนา จากการสอบถามถึงผลของการปฏิบัติธรรม พบว่าส่วนใหญ่นั่งแล้วมีความสบาย มีความสงบภายใน และมีความสุข