สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สำนักสาธารณูปการ 2 จัดกิจกรรมหล่อหลอม

      สำนักสาธารณูปการ 2 
      จัดกิจกรรมหล่อหลอม

สำนักสาธารณูปการ 2 จัดกิจกรรมหล่อหลอม

      บุคลากรภายในกว่า 250 คน จาก 15 กอง ของสำนักสาธารณูปการ 2 วัดพระธรรมกาย ได้ร่วมกันทำความสะอาด กวาดใบไม้ที่ถนนเลียบฝั่งทิศตะวันออก ของมหารัตนวิหารคต โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุนทร จารุสุนทโร เป็นประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย นั่งสมาธิและอฐิษฐานจิต ก่อนที่สมาชิกเขตในทุกท่านจะได้แยกย้ายกันไปรับบุญในพื้้นที่

สำนักสาธารณูปการ 2 จัดกิจกรรมหล่อหลอม

      ทั้งนี้สมาชิกทุกท่านได้กล่าวว่าบริเวณในที่นี้ รอผู้มีบุญมาช่วยกันรับบุญเป็นจำนวนมาก เพราะนานมากแล้วไม่มีการกวาดใบไม้แบบนี้ วันนี้สำนักสาธารณูปการ 2 จึงได้มาช่วยกันรับบุญ ซึ่งเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติมาก

      สำหรับบรรยากาศการรับุญในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกภายในกันอย่างแข็งขัน ทุกท่านรับบุญกันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ทั้งสนุกสนานบรรเทิงในบุญ ที่ได้ทำหน้าที่เจ้าของบ้านเจ้าของวัดอย่างแท้จริง