สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฐมนิเทศบวชแสนเข้าพรรษา

 

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  ปฐมนิเทศบวชแสนเข้าพรรษา
         
         เมื่อวันอังคาร ที่ 7 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม จ.เพชรบูรณ์ ในวันแรกเข้าโครงการอบรมบวชแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ชายแมนๆหลั่งไหลมาสมัครบวชเพื่อเข้าโครงการอบรมจากทุกสารทิศ ทั้งหมดเป็นจำนวน 63 คน แล้ว โดยมี พม อุเทน สิริภทฺโธ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วย รอยยิ้ม และปีติยินดีในบุญใหญ่ครั้งนี้ ของนาคธรรมทายาท  พระพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และ ผู้นำบุญ กันถ้วนหน้า

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  ปฐมนิเทศบวชแสนเข้าพรรษา

พม อุเทน สิริภทฺโธ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ ปฐมนิเทศบวชแสนเข้าพรรษา  

 

          โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสมที่สุด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยอาศัยหลัก ความก้าวหน้าทางวัตถุควบคู่ไปกับความเจริญทางด้านจิตใจŽ เพราะผู้บวชจะได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำหลักธรรมไปปฏิบัติเป็นหลักในการดำเนินชีวิต หรือบวชเพื่อเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาต่อไป
          
            สำหรับวัตถุประสงค์ของ โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย เพื่อ "การสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดี" จัดในฤดูกาลเข้าพรรษา เป็นโครงการในดำริของ พระเทพญาณมหามุนี   (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย