สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์เด็กประเทศญี่ปุ่นร่วมพิธีบูชาข้าวพระ


           เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ เด็กๆ ชาวญี่ปุ่นเดินทางมากับผู้ปกครองเพื่อมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว จำนวนกว่า ๒๐ คน โดยกิจกรรมศูนย์เด็กเริ่มต้นด้วยการให้เด็กๆ ร่วมกับ ผู้ปกครองตักบาตรกับคณะสงฆ์ที่บริเวณชั้น ๒ ของศูนย์ฯ จากนั้นพระอาจารย์นำเด็กๆ สวดมนต์ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิ ซึ่งแต่ละคนสวดมนต์ด้วยเสียงดังชัดเจนมาก แล้วจึงชมวิดีโอนิทานชาดกภาคภาษาญี่ปุ่น สำหรับภาคบ่าย พระอาจารย์มอบสมุดการบ้านเพื่อให้เด็กๆ ได้บันทึกความดีประจำเดือน หลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมสันทนาการ และฝึกฝนการเป็นเจ้าของวัด เจ้าของศูนย์เด็ก ด้วยการเก็บของและทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย