สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ซิดนีย์จัดงานวันวิสาขบูชา


         ศูนย์ซิดนีย์จัดงานวันวิสาขบูชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชา มีสาธุชนชาวออสเตรเลีย ชาวไทย และชาวต่างประเทศ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยพิธีในภาคเช้า เป็นการปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล ถวายสังฆทาน พิธีตักบาตร ในภาคบ่าย เป็นการปฏิบัติธรรม และร่วมอนุโมทนากับสามเณรที่บวชอุทิศชีวิตแด่พระพุทธศาสนา และพิธีในภาคค่ำเป็นการเวียนประทักษิณบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า