สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดปฏิบัติธรรมเมืองเนินแบรก

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดปฏิบัติธรรมเมืองเนินแบรก 
          เมื่่อวันอาทิตย์ ที่  26  ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรม ณ เมืองเนินแบรก โดยกัลยาณมิตร นงนารถ แตงบุตร เซยัค เมืองเนินแบรก ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระธรรมกายบาวาเรีย มาเป็นเนื้อนาบุญ ภายในงานกัลยาณมิตรนงนารถ แตงบุตร เซยัค ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ อาราธนาศีล 5 ต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จำนวน 7 รูป 

         ภาคบ่าย พระอาจารย์นำปฏิบัติธรรม จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่า พระอาจารย์ได้กล่าวสัมโทนียกถาถึงอานิสงส์การทำทาน และชื่นชมการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร ของกัลยาณมิตรนงนารถ แตงบุตร เซยัค  

 

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดปฏิบัติธรรมเมืองเนินแบรก

 

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดปฏิบัติธรรมเมืองเนินแบรก

 

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดปฏิบัติธรรมเมืองเนินแบรก

 

บ้านกัลยาณมิตร นงนารถ แตงบุตร เซยัค เมืองเนินแบรก